top of page
ÚVOD
Odměna za poskytnuté právní služby je advokátní kanceláří účtována v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.
 
V odůvodněných případech lze po dohodě s klientem cenu právních služeb přiměřeně snížit či zvýšit a to s ohledem např. na sociální poměry klienta, časovou či jazykovou náročnost věci.

 

 

 

CENIÍK SLUŽEB
Odměna úkonová

 

dle počtu provedených úkonů, kdy cena jednoho úkonu vychází z jeho hodnoty určené na základě advokátního tarifu

 

dle počtu hodin práce skutečně vynaložených na zpracování věci

Odměna časová

 

Odměna paušální

sjednaná jako celková odměna za kompletní vyřízení předmětné věci (např. komplexní právní servis při převodu nemovitosti) nebo jako odměna za pravidelné a dlouhodobé poskytování právních služeb bez ohledu na jejich rozsah (určeno především pro právnické a fyzické osoby podnikatele a to v měsíčním režimu)

Právní porady

právní porady bez převzetí zastoupení klienta jsou poskytovány v ceně 500,-Kč za každou započatou půlhodinu

 

bottom of page