top of page

Mgr. Zuzana Raisová: Profil


Jsem absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již v průběhu svého studia jsem zahájila praxi v oblasti advokacie, a to v pražské advokátní kanceláři se specializací v oblasti práva obchodních společností a nakládání s nemovitostmi. Zde jsem po ukončení studia působila po dobu dvou let jako advokátní koncipient. Ve stejné pracovní pozici jsem dále pokračovala v kladenské advokátní kanceláři, zaměřené na generální praxi.


Jako samostatný advokát působím od roku 2013. Má advokátní kancelář poskytuje široký rámec právních služeb se zaměřením na obhajobu v trestním řízení, zastupování před soudy a jinými státními orgány a to především v oblasti občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní, dále veškerou smluvní agendu, právní služby v oblasti rodinného práva (rozvody, výživné, vypořádání majetku) a také správu a vymáhání pohledávek.


Zajišťuji komplexní právní servis v souvislosti s nakládáním s nemovitostmi (příprava smluv, prohlášení o pravosti podpisu, úschova listin a peněz).

bottom of page